header
Stakingsdag vrijdag 15 maart

  De Hoef & Hugo staken
We hebben al vaker over het lerarentekort geschreven en ook in de media kunnen we bijna wekelijks lezen met wat voor grote uitdagingen het onderwijs te maken heeft. Ook wij hebben hier mee te maken. Onze allergrootste zorg is het lerarentekort. Zoals ieder van u hebben leerkrachten ook te maken met ouderschapsverlof, ziekte, zorgverlof, begrafenissen, studieverlof en zo meer. Vóór het lerarentekort was er in deze situaties "gewoon" vervanging van buitenaf maar dat is niet meer het geval. Elke keer is het een uitdaging om een geschikte vervanger voor de klas te hebben staan. Veelal moeten we dit intern oplossen wat dan op zijn beurt weer extra werkdruk met zich meebrengt.

Omdat het ook voor onze leerkrachten een grote zorg is zal op vrijdag 15 maart de school gesloten zijn vanwege de onderwijsstaking. We beseffen dat deze staking voor u als ouders voor overlast zorgt. We vinden het echter te belangrijk om opnieuw een signaal af te geven naar onze minister. Wanneer de politiek niet werkt aan serieuze en structurele oplossingen zullen de scholen geconfronteerd gaan worden met grote problemen. Het vak leraar wordt steeds minder populair en het lerarentekort zal alleen maar verder oplopen. Laten we hier ook niet vergeten dat dit lerarentekort zorgt voor nog meer werkdruk bij de leerkrachten die zich iedere dag opnieuw inzetten voor het onderwijzen van onze kinderen.

Wij maken ons grote zorgen over de (nabije) toekomst van het onderwijs voor onze kinderen. We willen niet op het punt komen dat we kinderen naar huis moeten sturen omdat we de bezetting niet rond krijgen en we geen kwalitatief goed onderwijs kunnen geven. We hopen dat u als ouder achter onze beslissing staat om te gaan staken en ons steunt in deze roep om hulp naar de minister.

We staken op 15 maart.

Team OBS de Hoef-Hugo

Aanmelden voor Schoudercom
Beste ouders,

Deze nieuwsbrief is nog verzonden via de oude module. Hiermee gaan we binnenkort stoppen. Nieuwsbrieven en -berichten, klassenpost (verzoek tot ouderhulp of vervoer) en leuke (foto)verslagen van activiteiten uit de klas van uw kind zullen na de carnavalsvakantie enkel nog via schoudercom gecommuniceerd worden.

Het is van belang een zo volledige dekkingsgraad te hebben. Zeker omdat we voornemens zijn de laatste gesprekkenronde via de gespreksplanner van schoudercom te organiseren. Zonder aanmelding gaat u informatie mislopen. 

Stand van zaken:
25 januari: livegang
Aanmeldingen in procenten:

Na 1 week:
Hugo 51%
Hoef  68%

Na 2 weken:
Hugo 60%
Hoef  75%

Momenteel hebben we 85% van onze leerlingpopulatie waarvan één of beide ouders zich geactiveerd hebben. We vinden het fijn om de zien dat u zich zo snel aanmeldt. 

Deze week gaat er nog een 'papieren' uitnodiging met een laatste oproep tot activeren mee en dan hopen we iedereen aan boord te hebben.
 
headerheaderheaderheader
U bent geabonneerd op de infobulletin van OBS de Hoef-Hugo met dit e-mailadres: test@test.nl
Wilt u deze infobulletin niet langer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden