header
Tussenrapport en gesprekken

 
Beste ouders/verzorgers,
Volgende week vrijdag 9 november krijgt u het tussenrapport van uw zoon of dochter. Hierin staan de resultaten tot nu toe. Zoals de naam ‘tussenrapport’ al zegt , is het een tussentijdse meting om eventuele onverwachte zaken te signaleren.

In principe voeren we over dit tussenrapport geen gesprek, zoals we dit wel met alle ouders doen naar aanleiding van de rapporten in februari en juni.
Mocht er aanleiding zijn om toch met u in gesprek te gaan, dan zal de leerkracht u vanaf volgende week uitnodigen voor een gesprek in de week van 12 november. Mocht u zelf onverwachte resultaten zien in het tussenrapport, dan kunt u in overleg met de leerkracht om eventueel een gesprek te plannen.

Voor twee leerjaren is er een uitzondering op deze procedure: De kinderen van groep 1, de jongste kleuters, krijgen geen tussenrapport. In de regel zijn deze kinderen nog te kort op school. We kunnen ons voorstellen dat de ouders van deze groep wel graag willen horen hoe het gaat met hun kind. Voor de kinderen van groep 1 zullen we wel een gesprek, ook in de week van 12 november, met iedere ouder plannen. U kunt zich hiervoor inschrijven middels de intekenlijsten op de deur van het klaslokaal.

Voor de leerlingen van groep 8 wordt er ook voor ieder kind een gesprek gepland. Doel van dit gesprek is om de voortgang van het gegeven voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs te bespreken. U kunt zich hiervoor intekenen middels de lijsten op de deuren van het klaslokaal.

Met vriendelijke groeten,
Team OBS De Hoef-Hugo


Kinderen 6 november vrij
Ter herinnering: alle kinderen zijn a.s. dinsdag vrij i.v.m. een studiedag van het team.
 
headerheaderheaderheader
U bent geabonneerd op de infobulletin van OBS de Hoef-Hugo met dit e-mailadres: test@test.nl
Wilt u deze infobulletin niet langer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden