header
Infobrief mei 2018

 
Belangrijke data
 • woensdag 30 mei: groep 1 vrij / groep 2 citotoetsen
 • woensdag 6 juni: groep 1 vrij / groep 2 citotoets 
 • dinsdag 26 juni: sportdag bovenbouw
 • maandag 11 juni: groep 1/2 vrij
 • woensdag 13 juni: sportdag groep 1 t/m 3
 • woensdag 13 juni: inschrijven voor rapportgesprekken
 • donderdag 21 juni: opvoering oudertoneel
 • vrijdag 22 juni: (groot) rapport 2
 • dinsdag 26 juni: sportdag 4 t/m 8
 • week van 25 juni: oudergesprekkenMededelingen vanuit de MR
 •  De onderwijsassistentes zijn begonnen;
 •  De stakingsgelden worden naar rato onder de Hoef en Hugo verdeeld;
 •  Er is een start gemaakt met de werkdrukvermindering. In het team is besproken waar er tegenaan wordt gelopen en door het turven van deze punten wordt gekeken welke de prioriteit krijgen;
 •  Het vakantierooster voor volgend schooljaar is goedgekeurd. Hierin geen bijzonderheden;
 •  Informatie over het formatieplan: het aantal groepen blijft gelijk (15 op de Hoef en 5 op de Hugo).Nieuwe privacywet
Vanaf vandaag, 25 mei 2018, geldt de nieuwe privacywet. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet er voor zorgen dat er zorgvuldig met persoonsgegevens om gegaan wordt.
Wij zijn op school en op stichtingsniveau (Bravoo) volop bezig om te voldoen aan deze wetgeving.
Vanuit Bravoo wordt er gekeken naar de be- en verwerkingsovereenkomsten van alle partijen die met de scholen te maken hebben. Dit wordt in samenwerking met YourSafetynet gedaan.
Daarnaast wordt er op schoolniveau gekeken welke informatie wij nu vragen, of dit in het belang is van de leerling en of het noodzakelijk is dat we deze gegevens hebben. Vervolgens wordt er gekeken hoe we om moeten gaan met gegevensuitwisseling naar externe partners. Om data- en informatielekken te voorkomen gaan we ook kijken naar ons eigen gedrag en of er daadwerkelijk door derden niet aan de gegevens gekomen kan worden. Denk hierbij aan wachtwoorden en leerlinggegevens achter slot en grendel etc.
Wij zijn er dus volop mee bezig om te zorgen dat iedereen zijn privacy gewaarborgd wordt.Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
 ...en meld je af voor de papieren versie bij de leerkracht van uw kind.

Per nieuwsbrief worden er schoolbreed op beide locaties toch nog zo'n 150 papieren versies verstrekt.

Indien u deze nieuwsbrief op papier ontvangt willen wij u vragen om dit te heroverwegen. U kunt (zie afbeelding hiernaast) door op website op de rode knop te drukken uzelf aanmelden voor de digitale versie. Meld dan bij de leerkracht van uw (oudste) kind af voor de papieren versie. 

Alvast bedankt. Dat scheelt op jaarbasis weer een boom aan papier.
 
headerheaderheaderheader
U bent geabonneerd op de infobulletin van OBS de Hoef-Hugo met dit e-mailadres: test@test.nl
Wilt u deze infobulletin niet langer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden