header
Infobrief 2018-3-23

 
Belangrijke data
  • Dinsdag 27 maart: inloopmiddag
  • Maandag 2 april: Tweede Paasdag 
  • Dinsdag 3 april: groep 1 t/m 4 vrij (CV)
  • Maandag 9 april: kledinginzameling
  • 12 april: praktisch verkeersexamen v/ gr.7
  • 13 april: stakingsdag
  • 17 t/m 19 april: eindtoets PO v/ gr.8
  • Vrijdag 20 april: koningsspelen
  • Maandag 23 april: groep 1/2 vrij
  • 24 t/m 26 april: schoolkamp groep 8Samenvatting MR-notulen..
..van de MR vergadering van 29-01-2018

Het arbo jaarplan wordt door Alfred gemaakt.

De brief van de inspectie is positief ontvangen. De belangrijkste speerpunten zijn rust op school en een positief klimaat creëren voor de verdere schoolontwikkeling.

Beide locaties kijken naar de vervanging van methodes. Op dit moment worden er verschillende methodes uitgeprobeerd om zo tot een goede keuze te kunnen komen.

Een doel is om intercollegiaal te gaan coachen en te kijken naar de doelstellingen in de lessen en de opbrengsten hiervan.

De begroting is besproken. Er wordt gekeken of er nog ruimte is voor meer uren voor een conciërge voor beide locaties.

Meer informatie en notulensamenvattingen kunt u vinden op:

https://www.dehoefhugo.nl/Voor_de_ouders/Ouderparticipatie_MR/


Staking Noord-Brabant en Limburg
Staking en vervangingsproblematiek: Vrijdag 13 april is aangekondigd als stakingsdag voor de scholen in Noord-Brabant en Limburg. We realiseren ons dat dit voor alle ouders lastig is. Maar er moet echt iets veranderen voor alle hardwerkende collega's in het basisonderwijs. Als we niets doen, zullen we straks gewoon vacatures niet meer kunnen invullen en zullen zieke collega's niet meer vervangen kunnen worden.
Op dit moment is dit bij ons op school ook al realiteit aan het worden. Er moet dus alles aan gedaan worden om het onderwijs voor jongeren weer aantrekkelijk te maken. Misschien denkt u dat de vervangingsproblematiek bij ons op school wel allemaal meevalt. Nou dat is dus niet zo. De afgelopen weken (en nog steeds) hebben we te maken gehad met de afwezigheid van collega's. Het is bijna onmogelijk om vervangers van buitenaf te vinden. Door de extra inzet van collega's of dat de mensen die die dag geen groep hebben (maar dan blijft hun werk ook liggen), voor de groep te zetten, hebben we het nog draaiende kunnen houden. Ook stagiaires hebben klassen gedraaid en het verdeelprotocol (de groep verdelen met werkpakketje over andere klassen) is ook al enkele malen voorgekomen.
Nogmaals de staking is vervelend maar laten we alsjeblieft als ouders en collega's samen blijven optrekken om deze minister ervan te overtuigen dat het '1 minuut voor twaalf' is.

De stakingsbereidheid in het team is gepolst. De Hoef-Hugo doet mee met deze stakingsdag. Zo kunt u er alvast rekening mee houden en wat regelen.
Gevonden voorwerpen
Voor locatie de Hoef:
De gevonden voorwerpenkist puilt uit!

Aanstaande dinsdagmiddag (27-3) is het inloopmiddag. De inhoud van de kist zal achter in de aula op tafels worden uitgestald. Als u iets mist kunt u het waarschijnlijk hier terugvinden.

Aan het einde van het schooljaar doneren niet opgehaalde spullen aan het goede doel.


Inschrijving broertjes/zusjes
Het nieuwe schooljaar lijkt nog ver weg, maar we zijn nu al bezig met de voorbereiding voor het schooljaar 2018-2019.
In het geval dat u nog een bijna vier-jarige zoon/dochter heeft die tussen nu en de eerste periode na de zomervakantie bij ons op school komt, zou het fijn zijn als u het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk bij ons op kantoor inlevert. We kunnen er dan bij de planning rekening mee houden.
Indien er aanleiding is om vooraf een gesprek te hebben, dan kan dit natuurlijk altijd.
Alvast bedankt.
 
headerheaderheaderheader
U bent geabonneerd op de infobulletin van OBS de Hoef-Hugo met dit e-mailadres: test@test.nl
Wilt u deze infobulletin niet langer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden