header
infobrief 17-11-17

 
Belangrijke data
  • 20 november: boekenspaarders krijgen hun inleg terug
  • 04 december: De sint bezoek locatie de Hugo
  • 05 december: Sint op de Hoef
  • 06 december: hebben de groepen 1 t/m 4 (speelgoed)vrij.
  • 12 december: staking (onder voorbehoud)
  •  

NB: let u op de juiste data. Op een in juni gepubliceerd vakantierooster stond een CV dag voor de groepen 1-4 op 27 november. Deze is begin dit schooljaar naar 6 december verplaatst.


Mogelijke staking op 12 december
Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-front de gezamenlijke acties voor meer salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs voort. Dat is donderdagavond 2 november besloten na overleg tussen de deelnemende partijen PO in Actie, vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv, Schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad.

Dinsdag 7 november gaat een delegatie van het PO-front in gesprek met onderwijsminister Arie Slob. Daarin zal de nieuwe bewindsman een ultimatum krijgen: uiterlijk in de week van 5 december – als de Tweede Kamer waarschijnlijk de OCW-begroting behandelt – wil het PO-front weten hoe Slob tegemoet gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag is gemoeid van 1,4 miljard euro. Daarvan is 900 miljoen euro bestemd voor salarissen en 500 miljoen euro voor werkdrukbestrijding.

Als minister Slob niet tegemoet wil of kan komen aan de eisen van het PO-front, roepen de vakbonden een nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december. Geeft politiek Den Haag dan nog geen gehoor aan de eisen, dan worden de acties na de feestdagen hervat en komen er estafetteacties in de regio.
Een Investering 1,4 miljard euro is noodzakelijk. Dat is van groot belang, omdat studiekiezers een loopbaan in het primair onderwijs veelal links laten liggen: elders is meer te verdienen met minder intensief werk.
Weliswaar komt Rutte-III ook met plannen voor werkdrukbestrijding, maar daarvoor reserveert het komend jaar een budget van slechts 10 miljoen euro en niet de noodzakelijke 500 miljoen euro. Het kabinet voert de investering op tot 430 miljoen euro in 2021, maar het PO-Front wijst er op dat het primair onderwijs die tijd niet heeft. De aanwas uit de opleidingen is zo klein dat het nu al snel oplopende lerarentekort in 2025 boven de 10 duizend fte uitkomt. Dat betekent dat de werklast voor leraren de komende jaren toeneemt, terwijl de sector nu al de twijfelachtige eer heeft burn-outkampioen te zijn: één op de vier leraren krijgt hier mee te maken.

Het is dus nog niet bekend of de stakingsdag doorgaat en/of Lavoor dan mee gaat doen met de staking. Voor u als ouder is het goed om hier alvast rekening mee te houden en alvast na te denken over mogelijke opvang voor uw kind(eren).


Vrijwillige ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar heeft u een brief ontvangen waarin wij u om de vrijwillige ouderbijdrage vroegen.

Daarop reageerde u snel. Nu we de balans opgemaakt hebben kunnen we zeggen dat 60% van u het bedrag van €15 euro overgemaakt heeft.

Het weliswaar en vrijwillige bijdrage. Maar van dit geld kan de OAC (Ouder Activiteiten Commissie) tal van activteiten mogelijk maken.

Zo worden de werkgroepen verkeer, sint, kerst, carnaval gefaciliteerd. Maar ook het documentatiecentrum, de workshop bovenbouw, sportdag, ouderweekviering, kinderboekenweek, schoolkamp etc.

Wellicht is het betalingsverzoek uw aandacht ontschoten. Vandaar deze oproep.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u zich rechtstreeks richten aan de penningmeester van de OAC:

Marlouk van de Griendt
mvdgriendt@outlook.com


Boekensparen afgeschaft
Het was bedoeld ter bevordering. Maar in de praktijk sparen nog maar gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas.
Bovendien zet sparen met het huidig rentepercentage weinig zoden aan de dijk.

Deze administratie schrappen we graag van het lijstje 'werkdruk'.
We heffen het boekensparen per direct op.

Aanstaande maandag, 20 november, krijgen de kinderen hun gespaarde geld mee terug.

[We nemen daarmee ook afscheid van de zelf-ontworpen stempel: 'het boekenwurmpie'. Destijds gemaakt de Michel van Ingen]
 
headerheaderheaderheader
U bent geabonneerd op de infobulletin van OBS de Hoef-Hugo met dit e-mailadres: test@test.nl
Wilt u deze infobulletin niet langer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden