header
infobrief 2017-11-03

 
Belangrijke data
  • 6 november MR-vergadering
  • 7 november Nationaal ontbijt op De Hugo
  • 8 november Nationaal ontbijt op De Hoef
  • 10 november Collectieve vrije hele dag voor alle groepen 1/2
  • 14 november Studiedag voor het team; alle groepen zijn de hele dag vrij
  • 17 november Uitreiking tussenrapportenVeranderende managementstructuur en gevolgen voor de groepsbezetting
De afgelopen periode hebben we de aansturing van de school cq. de twee locaties onderzocht. Eén van de conclusies is dat de directeur zijn tijd moet verdelen over de twee locaties. Hierdoor is er niet altijd een leidinggevende aanwezig. Gekozen is nu voor een locatieleider per locatie die de eerst leidinggevende en aanspreekpunt voor de locatie is. Voor De Hoef zal dit Robert Vermeulen (momenteel leerkracht groep 7) worden. Voor De Hugo wordt dit Karin Böckenholt. Zij geven leiding aan de betreffende locaties en vormen samen met de directeur het managementteam van de school. Op deze manier kunnen we bewerkstelligen dat er altijd (behoudens uitzonderingen) een leidinggevende op de locatie is.

Vorig schooljaar was al bekend dat Ingrid de Bruin zou gaan stoppen met haar taak als intern begeleider en dat Joyce Bouwens haar als ib-er op gaat volgen. Tot aan de herfstvakantie heeft Ingrid deze taken nog waargenomen i.v.m. het bevallingsverlof van Joyce. Vanaf heden is dus Joyce Bouwens intern begeleider voor De Hoef.

In verband met de benoeming van de locatieleiders, de veranderende inzet van de mensen die tot nu toe het MT hebben gevormd, de verandering van ib-er en nog een aantal aanleidingen, zullen er wat veranderingen qua groepsbezetting en inzet van mensen plaats moeten gaan vinden. Gunstig is dat dit allemaal ongeveer op hetzelfde moment moet gebeuren, zodat we nu een totaaloplossing kunnen realiseren. Deze situatie gaat per volgende week in.Voor locatie de Hoef:
Groep 1/2A: op maandag, dinsdag en donderdag juf Anja en op woensdag en vrijdag juf Mirjam.
Groep 3A: Juf Jennifer zal dinsdag 31 oktober voor het laatst in de groep zijn. De maandag en dinsdag zullen door juf Carla en/of juf Lotte gedaan worden.
Groep 6: Op donderdag zal juf Kristel in de groep zijn. Meneer Michael krijgt op die dag andere taken.
Groep 7A: Juf Hettie zal ook op dinsdag in de groep zijn.

Groep 7B: In verband met de benoeming van meneer Robert als locatieleider zal hij extra dagen uit de groep zijn. Gelukkig hebben we daar een goede vervanging voor gevonden, nl. juf Ilse die de kinderen al kent. Op maandag, dinsdag en vrijdag (en na 7 februari ook de woensdag) zal juf Ilse in de groep zijn en op de overige dagen meneer Robert. Op de andere dag zal Robert zijn taken als locatieleider vervullen.
Groep 8A: Juf Ingrid zal ook op de maandag in de groep zijn.
Voor de Hugo:
Groep 1/2A: Juf Patricia is i.v.m. een studie op donderdag voorlopig afwezig. Juf Mirjam zal deze dag in de groep zijn.

Op dinsdag is Karin Böckenholt het beste aanspreekbaar als locatieleider, omdat zij dan geen groepsgebonden taken heeft.Ontruimingsoefening
Vandaag hebben we een ontruimingsoefening op De Hoef gedaan. Kinderen raken er op deze manier aan gewend om in geval van calamiteiten snel en ordelijk het schoolgebouw te kunnen verlaten. Deze oefening was vooraf aangekondigd. Over enige tijd zullen we ook een keer een onaangekondigde ontruimingsoefening doen.
De oefening verliep erg goed en alle kinderen waren binnen twee en een halve minuut het schoolgebouw uit en stonden op de verzamelplaats. We gaan de oefening natuurlijk evalueren en zullen daar waar nodig aanpassingen doen.
Nationaal schoolontbijt
Op 7 en 8 november is er het Nationaal Schoolontbijt. De bedoeling is dat kinderen dan op school ontbijten en dat we op dat moment aandacht besteden aan gezond eten en het belang van een goed ontbijt. Een goed ontbijt heeft nl. ook invloed op de prestaties op school.
De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht.WC bezoek
 Het komt regelmatig voor dat er verstoppingen in de toiletten zijn, doordat er hele rollen wc-papier in verdwijnen. Op de Hoef is het zelfs zo erg dat er vandaag een bedrijf moest komen om grote delen van de riolering op te graven en de verstoppingen te verhelpen.
Uiteraard besteden we hier op school ook aandacht aan, maar we verzoeken u om dit thuis ook eens ter sprake te brengen. Gelukkig zijn er ook heel veel kinderen die wel op een normale manier naar het toilet kunnen gaan.Met vriendelijke groeten,

Team Hoef-Hugo
 
headerheaderheaderheader
U bent geabonneerd op de infobulletin van OBS de Hoef-Hugo met dit e-mailadres: test@test.nl
Wilt u deze infobulletin niet langer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden