header
infobrief 2017-09-19

  infobrief 2017-09-19
 INFOBRIEF

Waalwijk, 20-9-2017


Beste ouders/verzorgers van de Hoef-Hugo,

We hebben de eerste weken achter de rug en de kinderen hebben hun plaatsje in de groep gevonden. We zijn bezig met de welkomstgesprekken. Onze ervaring is dat dit erg leuke gesprekken zijn en dat het ook erg veel informatie voor de leerkracht oplevert.

Data
22 september Schoolreisje groep 1 t/m 7
25 september Collectieve marge-dag: leerlingen groepen 1/2 vrij
26 september Studiedag team leerlingen groep 1 t/m 8 vrij
4 t/m 13 oktober Kinderboekenweek: de school is leuk versierd rondom het thema “Griezelen” en er zijn voor de diverse groepen workshops.
4 oktober Opening Kinderboekenweek
9 oktober Inloop en Boekenmarkt op De Hoef
10 oktober Inloopmiddag De Hugo
16 t/m 20 oktober Herfstvakantie


Landelijke stakingsdag 5 oktober
De onderwijsvakbonden, PO Raad en PO in Actie hebben 5 oktober aanstaande uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor het Primair Onderwijs. Onder het Primair Onderwijs vallen alle reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en Speciaal en speciaal voortgezet onderwijs. Medewerkers hebben het wettelijke recht om deel te nemen aan de stakingsdag.
Staken doen we als primair onderwijs eigenlijk zeer zelden of nooit. De reden daarvan is dat we onze verantwoordelijkheid voor de leerlingen zeer goed voelen en beseffen: die laat je niet in de steek. Om diezelfde leerlingen ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden moet er wat aan de salarissen en werkdruk gedaan worden. Door een duidelijk signaal af te geven kunnen we misschien het tij keren en kunnen we een gigantisch lerarentekort en grotere problemen in het onderwijs voorkomen. Vandaar doen we een beroep op u als ouder om solidair met ons te zijn.

De Hoef-Hugo is op 5 oktober a.s. dan ook gesloten om collega’s in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de landelijke stakingsdag.
We begrijpen heel goed dat dit voor u als ouders erg lastig is. We doen dit ook niet van harte. Wij hopen dat u begrip hiervoor op kunt brengen en dat we op uw steun mogen rekenen, hoe lastig het wellicht ook is om uw kind op 5 oktober thuis te moeten houden. Mogelijk dat ouders voor elkaar
kinderen kunnen opvangen.

Ook de kinderopvang kan wellicht het e.e.a. voor u betekenen. De kosten hiervan zijn dan wel voor de ouders.

Mocht u aanvullende vragen hebben omtrent de actie dan kunt u terecht bij de leerkrachten en/of de directie.


Verlofaanvragen e.d.
Goed om te weten is het volgende:
Op de site van de school www.obsdehoef-hugo.nl kunt u enkele protocollen van de school vinden.
Bijvoorbeeld het protocol rondom verlofaanvragen:
Als u op de site aan de linkerkant “Voor de ouders” aanklikt vindt u het aanvraagformulier en apart nog eens de regels rondom verlofaanvraag.


“Anti-pestweek”
In de week van 18 t/m 22 september is de landelijke Anti-Pestweek. Ook op onze school zal er dan extra aandacht aan worden besteed. In alle groepen beginnen we met een filmpje en een groepsgesprek.
De knutsel- en tekenopdrachten staan in het teken van anti-pest.
Vanaf groep 4 schrijven de kinderen een verhaal hierover en de weekviering van 29 september staat ook in het teken van dit onderwerp.

Het pestprotocol van De Hoef-Hugo kunt u vinden op de site van de school.
Beleid uitdelen verjaardagsuitnodigingen
We hebben al geruime tijd het beleid dat uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes niet in de klas worden uitgedeeld. Dit om teleurstellingen bij kinderen die niet uitgenodigd (kunnen) worden te voorkomen. Fijn dat u als ouders hier rekening mee houdt. We begrijpen dat het voor kan komen, dat u de kinderen voor het feestje na schooltijd op school ophaalt. Wij verzoeken u om dit, om dezelfde reden, zo onopvallend mogelijk te doen.

Verdwenen spullen
De laatste tijd zijn er van enkele leerlingen persoonlijke spullen (bijv. een rugtasje/ gymkleding) verdwenen. Dit is voor hen natuurlijk erg vervelend. Mocht u thuis onbekende spullen tegenkomen, wilt u dit dan aan de leerkracht van uw kind terug geven? Wij weten dan wel van wie er spullen kwijt waren.

Met vriendelijke groeten,
Team Hoef-Hugo

Nieuws van externen
*Stem op Drempels Weg
Drempels weg is een project van vrijwilligers. Zij komen elk jaar in groep 7 en laten de kinderen dan kennismaken met mensen met een lichamelijke handicap.
De insteek is: begrip te kweken maar ook duidelijk te maken dat er vele mogelijkheden en hulpmiddelen zijn die het leven makkelijker maken.
Iedereen kan het overkomen.
Nu is het scholenproject Drempels Weg in Waalwijk genomineerd voor een prijs in de categorie Vrijwilligers Groep.
Hierop kan gestemd worden van 14 september t/m 4 oktober 2017.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zou willen stemmen op ons project. Er is een geldprijs aan verbonden en wij als Drempels Weg moeten het hebben van subsidies en evt. giften. Deze prijs zou dan ook een goede aanvulling zijn op ons budget.
Op de site van Waalwijk-ontmoet 2017 kunt u zien hoe u kunt stemmen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Vrijwilligers Drempels Weg
 
headerheaderheaderheader
U bent geabonneerd op de infobulletin van OBS de Hoef-Hugo met dit e-mailadres: test@test.nl
Wilt u deze infobulletin niet langer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden