header
Infobrief-2017-08-28

  infobrief 2017-08-28
 INFOBRIEF

Waalwijk, 28 augustus 2017


Beste ouders/verzorgers van de Hoef-Hugo,

De school is weer begonnen! Vandaag hebben we het schooljaar gezamenlijk geopend en zijn alle (nieuwe) juffen en meneren voorgesteld. We hopen dat u allen een fijne vakantie hebt gehad. Wij hebben weer zin om aan de slag te gaan en we hopen de kinderen ook. Voor iedereen een heel goed schooljaar gewenst.

In deze infobrief geven we u alvast wat informatie die voor de start van het schooljaar van belang is.

Kalender en overige brieven
Tegelijk met deze infobrief hebt u ook een kalender gekregen. Hierin staan alle activiteiten, vakanties en overige vrije dagen van dit schooljaar vermeld. Bewaart u deze kalender goed.

A.s. woensdag worden er nog een aantal brieven en vragenlijsten uitgedeeld, die betrekking hebben op de start van uw kind in de nieuwe groep. Wilt u deze invullen en weer mee naar school geven? Bij voorbaat dank.

Gymtijden
De gymtijden voor de verschillende groepen voor dit schooljaar zijn:
Hugo:
Maandagmorgen: groep 3 t/m 8
Donderdagmiddag: groep 3 t/m 8
Hoef:
Dinsdagmorgen: groep 4a, 5a, 5b, 7a, 7b
Dinsdagmiddag: groep 4b, 8a, 8b
Donderdagmorgen: groep 4a, 6, 7a, 7b
Vrijdagmorgen: groep 3a, 3b, 4b, 8a, 8b

Schoolreis
Op vrijdag 22 september as. is het tijd voor de schoolreis. De groepen 1-7 gaan die dag naar drie verschillende locaties. Op 1 september gaan de uitnodigingen mee.

Met de fiets naar school (Hoef)
Met de start van schooljaar 2017-2018 willen we kort een uitleg geven over het “met de fiets naar school toe gaan”. Dit in verband met de beperkte ruimte die er is om de fietsen veilig te kunnen stallen. Dit is alleen toegestaan voor kinderen die buiten wijk de Hoef wonen. In de vitrinekast op ‘het kleuterplein’ hangt een plattegrond van wijk de Hoef en omliggende straten. Vanaf de gekleurde lijn mogen de kinderen op de fiets komen. Navragen bij de leerkracht of meneer Henk kan ook. De kinderen hebben een sticker nodig, welke uitgereikt wordt door de conciërge, meneer Henk. De sticker dient duidelijk zichtbaar op het achterspatbord geplakt te worden.
De ingang voor fietsen is aan de achterkant van de school, waar voor de poort afgestapt dient te worden. Je loopt met de fiets naar de fietsenstalling achter het gebouw van de peuterspeelplaats. Plaats de fietsen netjes naast elkaar op een goedwerkende standaard. Het is de bedoeling, dat dit vak van achter naar voor gevuld wordt. De voorwielen staan zo goed als tegen het hek of de muur.
Zet de fiets op slot, geef het sleuteltje aan je ouder(s)/verzorger(s) of neem het mee naar de klas, waar je het in het fietssleutelbakje legt. Voorzie je sleutel van een duidelijk te herkennen sleutelhanger.
Wij begrijpen dat het soms erg vervelend kan zijn als je achteraan in wijk de Hoef woont, vanwaar je niet met de fiets mag komen en je vriendje bv. aan het einde van de Hoefsteeg, tegenover ‘de oude Toren’, wel met de fiets mag. In het verleden zijn er nou eenmaal keuzes gemaakt, maar wij hopen dat leerlingen, die op loopafstand van school wonen, solidair zijn en ook met de benenwagen komen. Gezien het grote aantal fietsende kinderen van buiten de wijk, streven we naar een overzichtelijke fietsenstalling. We hopen dat iedereen hieraan mee zal werken.

Even voorstellen: Alfred Jeths
Naast een aantal nieuwe leerkrachten is er dit schooljaar ook een nieuwe directeur. Hieronder zal hij zich kort voorstellen:
Vanuit het bestuur is mij gevraagd om voorlopig leiding te geven aan De Hoef-Hugo. Een leuke opdracht waar ik erg veel zin in heb. De eerste indrukken en contacten met de teamleden zijn inmiddels erg plezierig verlopen. Binnen het onderwijs heb ik bijna veertig jaar ervaring in diverse functies en op verschillende scholen. Ik ben ‘vaste directeur’ op een aantal scholen geweest. De afgelopen tien jaar ben ik werkzaam als interim-directeur en adviseur voor scholen en besturen. Erg afwisselend en leuk werk.
Door mijn werk heb ik ervaring opgedaan op veel scholen. De zaken die op De Hoef-Hugo spelen zijn mij dan ook zeker niet onbekend.
Ik hoop op een goede samenwerking met allen die bij de school betrokken zijn en zie er naar uit om met u als ouders en de kinderen nader kennis te maken.

Ik zal 3 dagen per week op school zijn. Voor de momenten/dagen dat ik er niet ben, zijn de bouw- of locatiecoördinatoren (juf Angeliek, juf Carla en juf Hettie voor de Hoef en juf Karin en juf Carmen voor de Hugo) aanspreekbaar voor dringende zaken. Daarnaast ben ik via het algemene mailadres van de school bereikbaar
Met vriendelijke groeten,
Alfred Jeths


We wensen iedereen een heel fijn en plezierig nieuw schooljaar toe!


Met vriendelijke groeten,
Team Hoef-Hugo


 
headerheaderheaderheader
U bent geabonneerd op de infobulletin van OBS de Hoef-Hugo met dit e-mailadres: test@test.nl
Wilt u deze infobulletin niet langer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden