Verlofaanvraag


In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld.Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Volgens de leerplichtwet dient een kind de school geregeld te bezoeken. Het 'geregeld bezoeken' van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of er geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn.

Voor een officieel verlofaanvraag dient u het formulier te downloaden en volledig in te vullen.

Download en vul in:
Formulier verlofaanvraag - versie 2020

Update: Per 12-6-2020 is het aanvraagformulier vernieuwd.


U kunt het uitprinten en invullen.
Dowloaden en digitaal invullen kan ook met het gratis programma PDF XChange
Lever het ingevulde fromulier binnen het wettelijk gestelde termijn in bij de schooldirectie.