Schoolgids / schoolplan


Op deze pagina kunt u actuele versies van de schoolgids als ook het schoolplan bekijken.

Schoolgids

Download en / of bekijk hier de schoolgids van 2020-2021

De schoolgids heeft een tweeledig doel:
a) Voor ouders, die al kinderen op onze school hebben, maken we duidelijk hoe de dagelijkse gang van zaken is, maar we informeren u ook over de beleidsvoornemens en ontwikkelingen gedurende dit schooljaar.
b)Als u op zoek bent naar een goede basisschool, is de schoolgids een eerste kennismaking voor u. Een schoolgids kan u helpen een keuze te maken. Onze schoolgids biedt de mogelijkheid om een eerste indruk te krijgen van de school; bovendien kunt u aan de hand van deze gids scholen met elkaar vergelijken.tuele versies van de schoolgids als ook het schoolplan bekijken.


Schoolplan

Bekijk hier het schoolplan 2019-2023 van onze school. In dit schoolplan beschrijven wij de beleidskeuzes die gemaakt zijn voor de komende vier jaren ter verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs.Om pdf-bestanden te kunnen lezen heeft u een apart leesprogramma (reader / viewer) nodig, bijvoorbeeld het programma Adobe Reader.
Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader downloaden