Ouderparticipatie OAC


De Ouderactiviteitencommissie (OAC)

Deze richt zich meer op het organiseren van activiteiten die zowel leerzaam als plezierig zijn.
De OAC kent een aantal commissies waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. Deze commissies organiseren de verschillende activiteiten. 

Voor de activiteiten van de OAC wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Van dat geld worden activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en het eindfeest voor groep 8 bekostigd. Ook levert de OAC soms een bijdrage aan de uitbreiding van het documentatiecentrum. 

Email: oac@obsdehoef-hugo.nl

Groepsouders
Aan het begin van het schooljaar kunt u zich opgeven als groepsouders. De groepsouder zal namens de leerkracht van de groep ouders aanspreken om ouderhulp te regelen. De groepsouder wordt door de leerkracht persoonlijk benaderd. Met deze ouder worden de regels en afspraken besproken.

Oudertoneel
Ook de ouders van onze school willen graag laten zien welke kwaliteiten zij op toneelgebied in huis hebben. Vandaar dat zij aan het einde van bijna elk schooljaar een toneelstuk laten zien op locatie de Hoef. Op die dag gaan alle kinderen van de Hoef dit stuk bekijken. ’s Avonds wordt het nogmaals opgevoerd speciaal voor de andere ouders van beide locaties.