Ouderparticipatie MR


De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en praat mee over het beleid en bestuurlijke zaken.
Ze brengt eventueel advies uit aan het bestuur (BRAVOO).
Binnen de MR heeft een aantal ouders zitting,die een actieve rol spelen in het bepalen van het reilen en zeilen in onze school.
Voor een aantal directie- en bestuursbeslissingen is zelfs instemming van de MR nodig. Dit is wettelijk geregeld in een MR-reglement.
Onderwerpen, die aan de orde komen zijn b.v. de formatie, benoemingen, begroting, huisvesting, leermethoden, nascholing van leerkrachten, ICT-beleid, schoolgidsen en communicatie naar ouders. Hieronder kunt u ook lezen wat er tijdens de afgelopen vergadering is besproken.

In de MR zitten 3 ouders en 3 leerkrachten.

Voorzitter: Hettie Mosselveld (leerkracht)
Secretaris: Anke Pooters (ouder)
Penningmeester: Lonneke Sloothaak (leerkracht)
Willy Peijs (leerkracht)
Monique Hens (leerkracht)
Ivanka Antonioli- van Asselt (ouder)
Hassan Abbas (ouder)
Plaatsvervangend voorzitter: Fiona Kuis (ouder)


Edwin Vugts vertegenwoordigt het bevoegd gezag. (bestuur)
De MR vergadert 6 á 8 keer per jaar.

Elk najaar zijn er MR-verkiezingen en kan elke ouder zich als kandidaat verkiesbaar stellen.
Wilt u meer weten over de MR of wilt u dat de MR zaken aankaart bij het bestuur, dan kunt u contact opnemen met de onderstaande personen.

Ingekomen stukken: Hettie Mosselveld
Vakbladen: Anke Pooters
Verslagen doorsturen naar het team: Lotte van de Wiel

Email: medezeggenschapsraad@obsdehoef-hugo.nl


Publicatie MR jaarverslagen: