Kinderopvang [MiKZ]


 
Kinderopvang


Op Kindcentrum Bloemenoord wordt kinderopvang, peuterspeelzaalwerk VSO en BSO door Mikz aangeboden. Binnen dit Kindcentrum werkt Mikz samen met basisschool Hugo/Hoef.

Voor de kleintjes is er de groep de Bosfeeën 0-4 jaar

In deze groep werken pedagogisch medewerkers vol overgave met je kind om hem/haar een veilige en warme omgeving aan te bieden.

Bij Boselven zijn de peuters van 2 en 3 jaar (Peuterspeelzaal)
In deze groep wordt gewerkt met het VVE programma Peuterplein. Raai de kraai is de handpop van Peuterplein die op vele gebieden ingezet kan worden, bijvoorbeeld om een activiteit kracht bij te zetten. Daarnaast kan Raai ook een steun en troost bieden, bijvoorbeeld bij een afscheid. De school werkt met Kleuterplein en dit sluit perfect aan op Peuterplein en dat versterkt de samenwerking. Er zijn in de thema’s momenten dat peuters de kleuters ontmoeten. Dit alles helpt om de overgang naar de basisschool soepeler te laten verlopen.

Heerlijk ontspannen of (vrijwillig) actief bezig zijn na school
Dit biedt de BSO Bloemenoord bij de Bosdraken. In de ruimte van de peuterspeelzaal worden spelletjes gedaan en is er ruimte voor creativiteit. Ook kunnen de kinderen hier heerlijk buiten spelen op het buitenterrein.

Voor meer informatie over de andere locaties, inschrijving en de huidige tarievenkrant kijk op www.mikz.nl