De Schoolwijzer


De PasWijzer is een persoonsgebonden pas en is bedoeld voor inwoners van de gemeente Waalwijk met een smalle beurs. Om te kijken of u aan de voorwaarden voor een pas voldoet vindt u hier meer informatie. Of richt uzelf rechtstreeks tot TeamWijz.
PasWijzerhouders met kinderen op de basisschool of de middelbare school kunnen ieder schooljaar via de SchoolWijzer een
financieel steuntje in de rug krijgen. De SchoolWijzer is bedoeld als een bijdrage in de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage,
schoolreisjes en excursies. Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 maakt de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage recht-
streeks over aan school. 

Hoe werkt de nieuwe SchoolWijzer?
Ouders vragen door middel van het SchoolWijzerformulier (1) de SchoolWijzer aan. Zij leveren het ingevulde formulier met een
kopie van de rekening van school (2) bij team WijZ van de gemeente Waalwijk in. Team WijZ maakt het bedrag vervolgens recht-
streeks over op het rekeningnummer van de school. Dat loopt dus niet meer via de ouders.
Hoe hoog is de bijdrage?

Voor een kind op de basisschool is de bijdrage €100, voor een kind op de middelbare school €150 per schooljaar. Is de ouder-
bijdrage hoger dan het maximale bedrag, dan betalen ouders het verschil zelf bij. Is het bedrag lager, dan wordt het verschil
overgemaakt op de rekening van de ouders. Met dit bedrag kunnen zij aanvullende kosten, bijvoorbeeld een extra bijdrage
voor een schoolreisje of cadeautjes voor verjaardagen bekostigen. De SchoolWijzer kan slechts éénmaal per schooljaar per
kind worden aangevraagd.

Downloads:
(1) Het SchoolWijzerformulier (schoolgegevens zijn hierop al ingevuld)
(2) De rekening van de school (die kunt u halen bij de locatieleider)