Zorg


Zorg
In de schoolgids staat beknopt aangegeven hoe de zorg op school geregeld is.
In het zorgplan van de school, staat aangegeven hoe alle kinderen binnen de school de zorg krijgen, die ze nodig hebben voor een ononderbroken ontwikkelingsproces.
Primair zorgen de groepsleerkrachten voor het uitvoeren van de doelstelling.
In het kader van de leerlingenzorg speelt de IB-er (Intern Begeleider) een belangrijke rol.


Rapporten
De leerkrachten leggen de resultaten van de vorderingen van uw kind vast door middel van observaties, registratie van de werkresultaten en toetsen. We gebruiken voor het toetsen van de kinderen de methode gebonden toetsen en toetsen die door "Het Cito" (Centraal instituut voor toetsontwikkeling) worden uitgegeven. Deze laatste toetsen horen bij het zogenaamde ‘leerlingvolgsysteem’. De Cito toetsen worden beoordeeld met de letters I t/m V, waarbij I staat voor goede beheersing en V voor zwakke beheersing.
Voor de methode gebonden toetsen krijgen de kinderen in de groepen 3  een letterbeoordeling, Vanaf groep 4 krijgen de kinderen een cijferbeoordeling van 4 t/m/ 10 dan wel een letterbeoordeling van onvoldoende, twijfelachtig, voldoende, ruim voldoende tot goed. Wij hanteren een tussenrapport en 2 grote rapporten. 

G.G.D.
Om medische zaken goed te begeleiden, hebben wij contact met de G.G.D. Hart voor Brabant, afdeling jeugdgezondheids-zorg (J.G.Z.).
Bij de jeugdverpleegkundige kunnen ouders terecht met vragen die te maken hebben met het welbevinden van het kind en de opvoeding. Het kan zijn dat:
• Uw kind ’s nachts of overdag nog niet zindelijk is
• U zich zorgen maakt over het gedrag van Uw kind
• U denkt dat uw kind teveel of te weinig eet
• Uw kind angstig is
• Uw kind gepest wordt op school
• U algemene opvoedingsvragen heeft
Wanneer u bij de jeugdverpleegkundige terecht wilt, kunt u hiervoor zelf contact opnemen middels onderstaande gegevens:


Afsprakenbureau van de GGD:
Tel. 0900-4636443