Home
Onze School
Onze Kinderen
Meesters en Juffen
Voor de ouders
Nieuws
Fotoboek
Contact
Laatste Nieuwtjes
Er zijn geen nieuws items aanwezig...
 
Privacy Policy en Sitemap

Zorg


Zorg
In de schoolgids staat beknopt aangegeven hoe de zorg op school geregeld is.
In het zorgplan van de school, staat aangegeven hoe alle kinderen binnen de school de zorg krijgen, die ze nodig hebben voor een ononderbroken ontwikkelingsproces. Primair zorgen de groepsleerkrachten voor het uitvoeren van de doelstelling.
In het kader van de leerlingenzorg speelt de IB-er (Intern Begeleider) een belangrijke rol.

G.G.D.
Om medische zaken goed te begeleiden, hebben wij contact met de G.G.D. Hart voor Brabant, afdeling jeugdgezondheids-zorg (J.G.Z.).
Bij de jeugdverpleegkundige kunnen ouders terecht met vragen die te maken hebben met het welbevinden van het kind en de opvoeding. Het kan zijn dat:
• Uw kind ’s nachts of overdag nog niet zindelijk is
• U zich zorgen maakt over het gedrag van Uw kind
• U denkt dat uw kind teveel of te weinig eet
• Uw kind angstig is
• Uw kind gepest wordt op school
• U algemene opvoedingsvragen heeft
Wanneer u bij de jeugdverpleegkundige terecht wilt, kunt u hiervoor zelf contact opnemen middels onderstaande gegevens:

Afsprakenbureau van de GGD:
Tel. 0900-4636443