Home
Onze School
Onze Kinderen
Meesters en Juffen
Voor de ouders
Nieuws
Fotoboek
Contact
Laatste Nieuwtjes
Er zijn geen nieuws items aanwezig...
 
Privacy Policy en Sitemap

Organisatie


Schoolleiding
De dagelijks leiding van onze school wordt gevoerd door:
Dhr. E. Vugts, directeur
Dhr. R.Vermeulen, locatieleider De Hugo
Mevr. L. van de Wiel, locatieleider De hoef

De directeur en de locatieleiders vormen het managementteam.
Het managementteam heeft geen officieel spreekuur. U kunt de hen altijd aanspreken. 

Team
Het team bestaat uit groepsleerkrachten en een aantal leerkrachten met speciale eigen taken zoals de interne begeleider leerlingenzorg (IB-er), de bouwcoordinatoren (zijn tevens lid van het managementteam), de vervanger voor het compensatieverlof van leerkrachten, de ict-coördinator, een leerkracht beeldbegeleiding, de vakleerkracht lichamelijke oefening, de interne vertrouwenspersonen en de conciërge.

Bestuur
Het bestuur van onze school is  Stichting Bravoo (Brabants verenigd openbaar onderwijs)
De algemeen directeur daarvan is Dhr. R. Venema, tel.: 0416 – 283103.
Daarnaast bestaan er twee officiële geledingen waarin de ouders vertegenwoordigd zijn:
De Medezeggenschapsraad (MR)
De Ouderactiviteitencommissie (OAC)

Groepen
In het schooljaar 2020-2021 zijn er op de Hoef 14 groepen:
Op de locatie Hugo zijn er 4 combinatiegroepen: Schooltijden
Voor zowel de onder- als bovenbouw worden dezelfde schooltijden gehanteerd.
Een gewone schooldag duurt ongeveer 5,5 uur. Deze uren zijn als volgt verdeeld:

Locatie de Hoef
     
ma, di, do , vrij 8.45 – 12.00 u / 13:00 – 15:15 u  
wo 8:45 – 12:00 u  


Locatie de Hugo
     
ma, di, do , vrij 8.30 – 12:00 u / 13:00 – 15:00 u  
wo 8:30 – 12:00 u  


Binnenkomen
’s Morgens en ’s middags gaat de bel op beide locaties vijf minuten voor de aanvang van de lessen.
Vanaf dat moment kunnen de leerlingen naar binnen, nadat ze daartoe door de leerkracht zijn uitgenodigd. Op deze manier kunnen we op de aangegeven lestijden ook daadwerkelijk beginnen. In verband met dagopeningen, spreekbeurten o.i.d. mogen leerlingen als ze daarvoor van hun leerkracht toestemming hebben gekregen eerder naar binnen.

Ziekte
Als uw kind wegens ziekte, huisartsbezoek e.d. niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit op tijd even te melden. Op tijd, 's morgens voor schooltijd. U kunt dit het beste doen via de app van SchouderCom. Vanaf 8:15 uur is er in ieder geval iemand op schoo mocht u toch willen bellen. Maakt u afspraken voor voor een (tand)arts zo mogelijk buiten de schooltijden.

Vervanging bij ziekte en verlof
Als een leerkracht in verband met ziekte of om een andere reden geen les kan geven, zoeken we naar een vervangende leerkracht. We zoeken eerst goede vervangers of vragen parttimers, die op onze school werken, de afwezige leerkracht te vervangen. Soms slagen we er niet in een vervanger te vinden. We zijn dan genoodzaakt groepen tijdelijk te combineren. In het uiterste geval mogen we een groep naar huis sturen. Dat is voor ouders erg vervelend, maar we vragen er wel uw begrip voor. Het bestuur en de MR hebben met het bovenstaande ingestemd.