Ons onderwijs


Algemeen:
In de paragraaf hieronder  worden onze uitgangspunten, idealen en doelen puntsgewijs aangegeven. Ze geven u een eerste indruk waar het team, schoolbestuur, MR en OAC voor staan. Een verdere uitwerking vindt u in de schoolgids. Die kunt u elders op deze website vinden.

Uitgangspunten: