Home
Onze School
Onze Kinderen
Meesters en Juffen
Voor de ouders
Nieuws
Fotoboek
Contact
Laatste Nieuwtjes
Er zijn geen nieuws items aanwezig...
 
Privacy Policy en Sitemap

Algemeen


De Hoef-Hugo is een openbare school voor primair onderwijs. Deze bestaat in zijn huidige vorm sinds 1994. De school is gehuisvest op twee locaties:

Openbare basisschool De Hoef          
Burgemeester Teijssenlaan 33
5142 PG  Waalwijk
T 0416 – 56 16 00

 
Openbare basisschool De Hoef, locatie Hugo
Kastanjestraat 2
5143 CZ  Waalwijk
T 0416 – 56 16 04

 Onze missie
De Hoef-Hugo is een openbare school, kinderen van alle culturen en geloofsovertuigingen zijn welkom. 
We zijn een school waar ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder zichzelf mag zijn en zich veilig voelt. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
We werken aan een brede ontwikkeling van de kinderen en zoeken de balans tussen aandacht voor leerresultaten en creativiteit.In ons onderwijs sluiten we aan op het niveau, behoeftes, interesses, talenten en mogelijkheden van het kind. Hierbij streven we ook naar net een beetje meer.  
Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben oprecht interesse in elkaar. We verwachten hierbij wederzijds respect. We hechten veel waarde aan hulp en initiatieven van ouders.


Onze visie
Wij willen een school zijn waar onze leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen. Elk kind wordt gezien. De school is een gemeenschap waar kinderen van en met elkaar kunnen leren en leerkrachten kinderen verder helpen om later in het vervolgonderwijs en de maatschappij te kunnen functioneren. We bieden kinderen alle mogelijkheden om hun persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen, door middel van creativiteit, presentaties, alleen of samenwerken. De school zien we als oefenplaats voor de snel veranderende maatschappij. 
Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs wat passend is voor de mogelijkheden van ieder kind. Wij bieden een breed aanbod van cognitieve en creatieve vaardigheden. Hierbij zijn niet alleen de uiteindelijke resultaten van belang, maar zeker ook de weg hier naar toe. 
We creëren een inspirerende leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden om te leren en te spelen.  Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. De kinderen moeten gelegenheid krijgen om deze in te zetten en verder te ontwikkelen. 
Ons onderwijs is effectief en sluit aan op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Digitale hulpmiddelen en ook leren buiten de school willen we zo veel als mogelijk inzetten. 
We willen dat kinderen zich bewust zijn, eigenaar zijn van hun eigen leerproces en dat zij leren vertrouwen op hun eigen kunnen. 

Vanuit de missie en visie formuleren we de volgende speerpunten voor het beleid de komende jaren:

Onze Kernwaarden

Vertrouwen
We werken in een veilige en respectvolle leeromgeving, waarbij kinderen worden uitgedaagd om met en van elkaar te leren. 

Ontplooiing
Je mag zijn wie je bent en groeien in en naar wie je wilt worden. 

Doelgericht
We streven ernaar om het beste uit kinderen te halen binnen hun mogelijkheden. 

Zelfstandigheid
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun denken en doen, zodat zij zich nu en in de toekomst kunnen redden in onze wereld. 

Relatie
Medewerkers van school, ouders of verzorgers werken samen in het belang van de kinderen.