Aanmelden


Elke basisschool is een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

De aanmelding en inschrijving van een kind verloopt als volgt:
• Wanneer uw kind in de periode tussen augustus 2019 en augustus 2020 de leeftijd van 4 jaar bereikt, wordt verwacht dat u zich gaat oriënteren op een geschikte basisschool. Zodat u zich heeft voorbereidt op de te maken schoolkeuze.
• U ontvangt geen brief van de Gemeente Waalwijk. In de weekbladen en plaatselijke informatie kunt u lezen wanneer er zgn. open dagen of kennismakingsochtenden zijn.
• Als ouders hun kind op onze school willen aanmelden of belangstelling hebben voor onze school, kunnen zij een afspraak maken voor een informatief gesprek met de directie en/of bouwcoördinatoren. Na afloop van het persoonlijk
gesprek en (indien op dat moment mogelijk ) een rondleiding, kunnen de ouders besluiten of zij hun kind op onze school willen inschrijven.
• Een kind wordt op school aangemeld door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Het formulier kan bij de directie en/of bouwcoördinatoren worden afgegeven.

• Voor de kinderen die nog vier jaar moeten worden gelden de volgende regelingen:
Kinderen die 3 jaar en 10 maanden oud zijn mogen, op uitnodiging van school, vier dagdelen komen ‘oefenen’.
Deze dagen zijn gespreid over de periode tot de vierde verjaardag van het kind.
Wanneer het kind vier jaar is, mag het naar school.

Ouders krijgen dan de jaarkalender en het welkomstboekje uitgereikt.
In deze periode worden de ouders uitgenodigd om samen met de leerkracht het intakeformulier te bespreken en in te vullen. Dit gebeurt ook bij leerlingen die tussentijds instromen in groep 3 t/m 8. Dit formulier geeft ons waardevolle informatie over de ontwikkeling en kenmerken van uw kind.

Kinderen mogen, als ze vier jaar oud zijn, onmiddellijk instromen. In de maanden juni en juli is het vaak erg druk op school. Allerlei activiteiten volgen elkaar in snel tempo op. We adviseren de ouders van de kinderen die enkele weken voor de zomervakantie vier jaar worden met de juf van de groep van hun kind te overleggen of het gewenst is om pas in het nieuwe schooljaar te beginnen. De kinderen kunnen dan een fijnere en rustigere start maken. De groep kinderen is dan het kleinst.

Nieuwe ouders zijn elke dag welkom om de school te bekijken en/of hun zoon/dochter aan te melden. Voor onze planning is het prettig als de nieuwe leerlingen tenminste een half jaar voor de vierde verjaardag worden aangemeld. Als algemene regel geldt, dat kinderen worden aangemeld vanaf het moment dat een kind drie jaar is.