Home
Onze School
Onze Kinderen
Meesters en Juffen
Voor de ouders
Nieuws
Fotoboek
Contact
Laatste Nieuwtjes
Er zijn geen nieuws items aanwezig...
 
Privacy Policy en Sitemap

Aanmelden


Elke basisschool is een school voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De aanmelding en inschrijving van een kind verloopt als volgt:
  • Voordat uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, wordt verwacht dat u zich gaat oriënteren op een geschikte basisschool. Zodat u zich heeft voorbereidt op de te maken schoolkeuze. 
  • Op de websites van scholen, in de weekbladen en plaatselijke informatie kunt u lezen wanneer er zgn. open dagen of kennismakingsochtenden zijn.
  • In de gemeente Waalwijk kunnen kinderen vanaf 3 jaar aangemeld worden op een basisschool naar keuze.
  • Als ouders hun kind op onze school willen aanmelden of belangstelling hebben voor onze school, kunnen zij een afspraak maken voor een informatief gesprek met de directie. Na afloop van het persoonlijk gesprek en (indien op dat moment mogelijk) een rondleiding, kunnen de ouders besluiten of zij hun kind op onze school willen inschrijven.
Een kind wordt op school aangemeld door het invullen en ondertekenen van het aanmeld- / inschrijfformulier dat bij de directie te verkrijgen is. Het formulier kan bij de directie worden afgegeven.

Heeft u interesse? Bel, mail of loop gerust eens binnen.
E: info.hoefhugo@stichtingbravoo.nl

Locatie De Hoef:
Burg. Teijssenlaan 33
5142 PG Waalwijk
T: 0416-561600

Locatie Hugo:
Kastanjestraat 2
5143 CZ Waalwijk
T: 0416-561604