Home
Onze School
Onze Kinderen
Meesters en Juffen
Voor de ouders
Nieuws
Fotoboek
Contact
Laatste Nieuwtjes
Er zijn geen nieuws items aanwezig...
 
Privacy Policy en Sitemap

Onze SchoolDe richting van onze school.

De Hoef-Hugo is een openbare school voor primair onderwijs. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en ouders met verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal-economische achtergronden.Het openbaar onderwijs kenmerkt zich door:

Algemene toegankelijkheid, het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van godsdienst, levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook.
Principiële gelijkwaardigheid van opvatting; dit is een belangrijke voorwaarde om discriminatie te voorkomen en emancipatie te bevorderen.
Een goed geregelde Medezeggenschapsraad (MR) voor ouders en personeel.
Het geven van gelegenheid om godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs te (doen) verzorgen, daar waar ouders dit wensen.