Groep 7 A de Hoef - for kids

Denk zelf aan al je spullen.
En probeer het nieuws te volgen.
Je kunt al een leuk boek kiezen voor je leesbeurt en een goed onderwerp voor je spreekbeurt.
Kijk goed in de kalender wanneer je aan de beurt bent.  

Plan je huiswerk goed in.   
Verdeel het over de week.  

THEORETISCH VERKEERSEXAMEN

Zie hier de verkeersroute die je goed moet oefenen!
Hij is alleen een beetje veranderd dit jaar:
We beginnen en eindigen bij de WSC-parkeerplaats, en bij het busstation bij de Leest gaan we rechtdoor.
Houd je goed aan de regels die je geleerd hebt; je kunt het!KIJK OOK EENS OP DE SCHOOLSITE; DAAR STAAN TIPS OVER OEFENSITES DIE JE THUIS OOK KUNT GEBRUIKEN:
LINKS FOR KIDS!

Groep 7 is enthousiast bezig.

Er wordt heel hard gewerkt aan spelling, lezen,rekenen, taal,vooral begrijpend lezen, gym, woordenschat, aardrijkskunde, verkeer, geschiedenis, werkstuk.....
tekenen, handvaardigheid.