Groep 7 A de Hoef - Huiswerk/Oefenen


   
28 mei 2019 moet je werkstuk 3 ingeleverd zijn!!! 

Huiswerk voor dinsdag:
Leren: les 3 en 4 van Engels

Maken: proefexamens verkeer 2012, 1 t/m 11    


Lekker veel spelen en lezen.


                                 

ÉN JE HUISWERKSPULLEN (MAP, AGENDA, HUISWERKBOEKJES
ELKE DINSDAG MEE TERUG NAAR SCHOOL NEMEN!!!


          Let OOK op je : leesbeurt/spreekbeurt/werkstuk/ woordpakket!


Na woordpakket 10 volgt de herhaling van alle woord-én werkwoordpakketten.
Dan krijg je ook andere dictees en maken we werkwoordschema's.

In groep 7 krijg je drie SOORTEN HUISWERK in de week:
een leeropdracht
een type-opdracht
een maakopdracht.
En nog oefenen voor begrijpend lezen, en je woordpakketten.

klankveranderende werkwoorden;
bijvoorbeeld:
ik loop             ik/hij/zij/het liep
hij loopt
wij lopen         wij liepen

wij hebben gelopen

 Veel lezen!!
Woordspelletjes en puzzels.

Let op; ook de werkwoorden goed oefenen!
Ook het voltooid deelwoord.


TEGENWOORDIGE TIJD                       VERLEDEN TIJD
IK ....JIJ              OEFEN                          OEFENDE
HIJ/ZIJ/HET       OEFENT      !!!!!!!!!!
WIJ/ZIJ/JULLIE  OEFENEN                     OEFENDEN
                                 WIJ HEBBEN GEOEFEND

                          
                           DANS                             DANSTE
                           DANST  
                           DANSEN                        DANSTEN
                                  HIJ HEEFT GEDANST

                     
                          VLIEG                              VLOOG
                          VLIEGT
                          VLIEGEN                         VLOGEN
                                  ZIJ HEEFT GEVLOGEN                                
Veel succes!