Groep 7 A de Hoef - Huiswerk/Oefenen


   
28 mei 2019 moet je werkstuk ingeleverd zijn!!! 

Huiswerk voor dinsdag    


Lekker veel spelen en lezen.


                                 

ÉN JE HUISWERKSPULLEN (MAP, AGENDA, HUISWERKBOEKJES
ELKE DINSDAG MEE TERUG NAAR SCHOOL NEMEN!!!


          Let OOK op je : leesbeurt/spreekbeurt/werkstuk/ woordpakket!


Na woordpakket 10 volgt de herhaling van alle woord-én werkwoordpakketten.
Dan krijg je ook andere dictees en maken we werkwoordschema's.

In groep 7 krijg je drie SOORTEN HUISWERK in de week:
een leeropdracht
een type-opdracht
een maakopdracht.
En nog oefenen voor begrijpend lezen, en je woordpakketten.

klankveranderende werkwoorden;
bijvoorbeeld:
ik loop             ik/hij/zij/het liep
hij loopt
wij lopen         wij liepen

wij hebben gelopen

 Veel lezen!!
Woordspelletjes en puzzels.

Let op; ook de werkwoorden goed oefenen!
Ook het voltooid deelwoord.


TEGENWOORDIGE TIJD                       VERLEDEN TIJD
IK ....JIJ              OEFEN                          OEFENDE
HIJ/ZIJ/HET       OEFENT      !!!!!!!!!!
WIJ/ZIJ/JULLIE  OEFENEN                     OEFENDEN
                                 WIJ HEBBEN GEOEFEND

                          
                           DANS                             DANSTE
                           DANST  
                           DANSEN                        DANSTEN
                                  HIJ HEEFT GEDANST

                     
                          VLIEG                              VLOOG
                          VLIEGT
                          VLIEGEN                         VLOGEN
                                  ZIJ HEEFT GEVLOGEN                                
Veel succes!