Groep 7 A de Hoef - Deze week

OP DINSDAG EN DONDERDAG GYM (VANAF 11.15U) 

Lekker veel lezen en nadenken terwijl je leest; samenvatten in een paar zinnen en moeilijke woorden opzoeken. Let op de signaalwoorden. HUISWERK:

mee terug/toets
*MAKEN
Verkeer:proefexamens 2012, het hele boekje, maken.
*  28 mei is de inleverdatum van je werkstuk!

*LEREN:
Les 3 en 4 van Engels
 

*LEESBEURT OF SPREEKBEURT:
                        
    Zorg elke DINSdag voor je agenda en je huiswerkmap.
Let op de gymtijden: dinsdag en donderdag.
TIPS VOOR THUIS:
HEEL VEEL LEZEN

KIJK OOK EENS OP DE SCHOOLSITE NAAR:
LINKS VOOR KIDS, DAAR STAAN LEUKE OEFENINGEN BIJ!!!!!!!!!!!

WORKSHOPS :


TECHNIEK LEScircuit :

optisch bedrog
electriciteit
metselen
licht
puzzelen
hippe haargel
mini-planetarium
zeepjes maken
ballonraket
zwaartekracht
tandwielen in de keukenla
stevig bouwwerk

Lezen
Tafels oefenen
Minsommen oefenen
Werken in je oefenboekje
Je lees-of spreekbeurt voorbereiden
Hoofdstukken typen van je werkstuk                        
                 
WERKWOORDEN OEFENEN.... 
                                                                 
       TEGENWOORDIGE TIJD               VERLEDEN TIJD
IK                    STAM  
....JIJ?                                                               STAM + DE ÓF   + TE

JIJ/HIJ/
ZIJ/HET          STAM+T
                                                   
WIJ/JULLIE    HELE WERKWOORD              STAM+DEN  ÓF + TEN
ZIJ          


BIJV.
IK                       SPEEL                                  IK/HIJ/ZIJ/HET  
HIJ                     SPEELT                                  SPEELDE

WIJ/ZIJ/JULLIE SPELEN                                WIJ SPEELDEN
                                     WIJ HEBBEN GESPEELD.....