Groep 3 A de Hoef


Welkom op de klassenpagina van groep 3A
2018-2019

Dit is onze klas:

Onze juf is juf Sabionne 

Hieronder een aantal belangrijke zaken, die dit schooljaar voor uw kind van belang zijn:

Gymtijd
Groep 3 gaat gymmen op dinsdagmiddag (in de speelzaal bij slecht weer, anders buiten spelen) en vrijdagmorgen (Balade).
De gymspullen graag meegeven in een rugzak, zodat de kinderen deze handig mee kunnen nemen. De gymspullen dienen iedere keer meegebracht te worden en aan het einde van de dag mee naar huis genomen te worden.

Heen-en-weer-map
Op vrijdagmiddag (bij ADV op donderdagmiddag) krijgen de kinderen een mapje mee naar huis. Hierin zitten de gemaakte werkjes, maar ook eventuele brieven die vanuit school uitgedeeld worden. Het is de bedoeling dat uw kind op maandagmorgen deze map weer inlevert bij zijn/haar leerkracht.

Verjaardagen
Een hoogtepunt voor kinderen is zijn/haar verjaardag. Wij willen hier graag aandacht aan besteden. Het jarige kind komt meteen met de andere kinderen om 8.40 uur naar binnen, zodat we meteen kunnen starten met feesten. Natuurlijk mogen de ouders er  gezellig  bij zijn. We beginnen deze ochtend meteen met zingen en feliciteren. De meegebrachte traktatie delen de kinderen voor de ochtendpauze uit. ’s Middags mogen de kinderen de klassen rond gaan. D.w.z. naar  de leerkrachten van groep 4,  meneer Alfred, meneer Henk en de leerkrachten van de groepen 1 en 2.

Pauzehapje
Rond 10.10 uur mogen de kinderen hun pauzehapje pakken. De beker wordt binnen leeg gedronken. Een eventuele koek of fruithap kunnen ze buiten opeten. Het valt ons vaak op hoe vol de bekers zijn. Uw kind moet in een paar minuten zo’n beker leeg drinken. Een halfvolle beker volstaat in de meeste gevallen. Zo voorkomen we dat er iedere dag beetjes mee naar huis gaan en dat niet goed dichtgedraaide bekers volop lekken. De bekers en bakjes graag voorzien van naam!

Sparen schoolreis
Na de meivakantie ontvangt u een brief, waarin gevraagd wordt het schoolreisgeld van €25,00 mee te geven in een envelop voorzien van naam aan uw kind.

Weekviering
Natuurlijk treden de kinderen in groep 3 voor u op in een klassenmusical.
Voor groep 3A is deze datum donderdag 21 maart 2018 U krijgt hierover op tijd bericht middels een uitnodiging. Op donderdagavond wordt deze musical opgevoerd voor de ouders, opa’s, oma’s, oppas en verdere belangstellenden. Op vrijdagmiddag wordt de weekviering opgevoerd voor alle kinderen in de aula.

klasbord
Om u te informeren over alledaagse zaken, maar ook om u foto’s door te sturen, maken wij gebruik van Klasbord.