Groep 1-2 De Hugo - Afspraken
Wij heten uw kind, maar ook u heel hartelijk welkom op O.b.s. De Hoef - Hugo.

Binnenkort komt uw kind bij ons op school op locatie De Hugo. Mogelijk leven bij uw kind of bij u de nodige vragen. Wij willen u graag d.m.v. deze informatie zo goed mogelijk informeren over enkele belangrijke onderwerpen, die horen bij de groepen 1 en 2.
Naast de schoolgids waarin allerhande informatie te vinden is over o.b.s. De Hoef - Hugo, is deze pagina specifiek voor de ouders/ verzorgers van kleuters.

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen dan horen wij dat graag.
U kunt ze stellen aan de groepsleerkracht.

Onze school heeft op dit moment 2 kleutergroepen
Uw kind komt in groep 1 /2 bij juffrouw Yvonne of juffrouw Lotte

Tips en wetenswaardigheden voor ouders van kleuters.
Verloop van de dag
Ziekteverzuim
Het tussendoortje Overblijven

Bij ons op school bestaat de mogelijkheid om kinderen te laten overblijven tussen de middag. Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids. De belangrijkste punten speciaal voor kleuters op een rij: Toiletbezoek

Gymnastiek

Verjaardagen

Speelgoed meebrengen
Schoolreissparen
Weeksluitingen
Toetsen

Hulp van ouders
Tot slot
Overige informatie over o.b.s. De Hoef / Hugo kunt u vinden in de schoolgids + de jaarkalender van dit jaar. Mocht u er nog geen ontvangen hebben, vraag er dan gerust naar bij de leerkracht.

Actuele informatie kunt u lezen in het infobulletin. We proberen het papieren nieuws te vervangen door veel digitale informatie.
Via onze website: www.dehoefhugo.nl kunt u zich aanmelden voor een digitaal infobulletin. Ook kunt u daar de schoolgids downloaden.
Natuurlijk kunt u voor alle informatie betreffende de school, maar ook informatie over de kleutergroep van uw kind op deze website terecht.

Op onze school zijn naast leerkrachten ook veel ouders actief in verschillende commissies. Er is altijd plaats voor u. Wanneer er bij u onduidelijkheid bestaat over de inhoud van de commissies kunt u er vanzelfsprekend altijd naar vragen.

Vele handen maken licht werk en zo kunnen wij samen uw kind(eren) een fantastische schooltijd bezorgen op o.b.s. De Hoef / Hugo!