Onze Kinderen


Alle informatie en communicatie van de groepen loopt nu via:
Zodra uw kind bij ons op school instroomt krijgt u automatisch een uitnodiging per mail
om uw account in Schoudercom te activeren.

Heeft u geen mail gehad of ondervindt u problemen met het activeren van de app?
Meld dat dan bij de leerkracht van uw kind.